Veel kinderen redden het niet op school omdat ze niet weten hoe ze moeten leren. Volwassenen krijgen privé of in het bedrijfsleven te maken met veranderprocessen die ze niet goed aankunnen. De MatriXmethode is een natuurlijke, snelle en effectieve methode, die kinderen en volwassenen helpt om ordening en structuur aan te brengen in hun hoofd. De methode kan ingezet worden bij zowel leer- en/of gedragsproblemen, als ook bij mentale- en/of emotionele problemen. O.a. bij angsten (zoals faalangst, dierenangst, spreekangst, verkeersangst), leerproblemen (zoals concentratieverlies, hoofdpijn of buikpijn door stress, volle en drukke hoofden), traumatische herinneringen, blokkades en negatieve toekomstbeelden.

Als MatriXcoach stem ik af op de belevingswereld van de cliënt vanuit de gedachte dat de oplossing van het probleem in de mens zelf zit. Het doel van de behandeling is dat er gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht en de eigen kwaliteiten. Zo wordt bij leerproblemen de eigen unieke manier van informatieverwerking gevonden die aansluit bij de specifieke behoeften. Daardoor is men beter in staat nieuwe informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en weer te gebruiken. Bij het aanpakken van emotionele problemen ga ik uit van het principe dat de kern van een emotioneel probleem ligt in de beleving ervan.