MARJON KLOP

Face2Face
06 20 95 60 95
marjon@face2face.nl

Mijn naam is Marjon Klop (1967). In het verleden ben ik tien jaar werkzaam geweest als vestigingsmanager in de uitzendbranche. Ik was verantwoordelijk voor werving & selectie, personeel en vestigingsaangelegenheden, detacheringen en advies over arbeidsvoorwaarden. Ook de persoonlijke begeleiding van nieuwe vestigingsmanagers, gericht op gedrag en verwerven van vaardigheden, behoorde tot mijn taken. Door mijn loopbaan heb ik grote affiniteit gekregen met intermenselijke relaties en de balans tussen werk & privé.

Vanuit een grote persoonlijke interesse en behoefte anderen te ondersteunen, heb ik de opleiding Toegepaste Psychologie gevolgd. Tevens heb ik de Post-HBO opleiding Seksuologie afgerond. Vanuit de biopsychosociale visie op seksualiteit, benader ik de seksuologische hulpverlening op multidisciplinair niveau. Er wordt in deze benadering plaats gegeven aan de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten die een rol spelen bij de seksuele behoefte, beleving en gedrag.

In ‘Klinika Capriles’ op Curaçao heb ik ervaring opgedaan in de Algemene Psychiatrie. In deze kliniek worden kinderen, jongeren en volwassenen met een psychiatrische stoornis of ernstige psychische problematiek behandeld. Ik was aanwezig bij opnames, behandelingen, onderzoeken, intervisie, supervisie, nazorggesprekken en presentaties. Deze ervaring gebruik ik bij mogelijke doorverwijzingen naar de Klinische Psychologie.

Bij Slachtofferhulp Nederland in Arnhem heb ik veel ervaring opgedaan bij het helpen van slachtoffers (ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Mijn hulp bestond uit het ondersteunen van het slachtoffer bij het verwerken van de gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer waren daarbij het uitgangspunt.

Ik heb de opleiding tot Gecertificeerd MatriXcoach afgerond en ik ben Gecertificeerd Emergenetics Associate. Tevens heb ik de opleiding tot SCHIP-behandelaar en de leergang The Work gevolgd.